Nemecký obrovitý strakač

Peter Luberda

+421 904 67 55 32

luberda@nemeckystrakac.sk

Aký má byť nemecký strakáč

Nemecký obrovitý strakoš patrí medzi veľké plemená králikov. Jeho ideálna hmotnosť v dospelosti (8 mesiacov) je nad 6 kg. Pri hmotnosti nižšej ako 5 kg nemôže byť králik (na výstave) klasifikovaný. Telo má pretiahnuté, valcové s najmenšou prípustnou dĺžkou 58 cm. Ideálna dĺžka tela je 66 cm a viac. Postoj králika je polovysoký. Neprípustné chyby vylučujúce králika z ocenenia: veľmi úzke a smerom k hrudi zúžené telo, nesúlad medzi dĺžkou tela a hmotnosťou , telo kratšie ako 58 cm.

Hlava je mohutná, široká , dobré klenutá, dĺžka ušníc je 17 cm a viac. Neprípustné vylučujúce chyby: úzka a dlhá hlava, ušnice kratšie ako 14 cm.


Srsť je hustá v podstate, s výrazným pesíkovaním, a však pesíky nemajú príliš presahovať kryciu srsť. Dĺžka srsti je asi 3,5 cm. Neprípustné, vylučujúce chyby: srsť skoro bez podsady, veľmi tvrdá alebo mäkká srsť, veľké odchýlky od predpísanej dĺžky srsti.

Kresbe je nutné pri NoS venovať veľkú pozornosť. Skladá sa z kresby hlavy a kresby ostatného tela. Kresba hlavy sa skladá z motýlika, sánkových škvŕn, očných krúžkov a zafarbenia ušníc. Motýlik tvorí kresba nosa, skladajúca sa z dvoch plných obojstranných krídiel, ktoré uprostred nad nosom tvoria zaoblený výbežok zvaný tŕň. Krídla sa oblúkovito rozkladajú cez ústne kútiky a ľahko zasahujú obrubu spodného pysku. Očné krúžky tvorí očná obruba, sú uzavreté a rovnako široké. Sánkové škvrny sú umiestnené pod očnými krúžkami voľne a sú buď rohové alebo ovalné. Ušnice sú úplne zafarbené, pri koreni od bielej farby chlpov ostro ohraničené. Kresba ostatného tela sa skladá z úhora a bočnej kresby. Pod úhorom rozumieme asi 3 cm široký pás, ktorý sa začína na tyle a prebieha neprerušene po chrbáte až ku koreňu chvosta. Vrchná časť chvosta je tiež sfarbená. Bočné kresby tvoria škvrny o priemere 3 cm, rozložené sú rovnomerne po oboch stranách zadnej časti tela, býva ich 6 až 8. Nemajú sa dotýkať navzájom a ani sa dotýkať úhora. Škvrny na prsiach, bruchu, končatinách a spodnej strane chvosta sa do počtu bočných škvŕn nepočítajú. Škvrna na hrudných končatinách nie je chyba, je znakom plemena.

Neprípustne, vylučujúce chyby v kresbe: neúplný motýlik, chýbajúca sánková škvrna, chýbajúci trň, spojenie oboch sánkových škvŕn s očnými krúžkami. Spojenie očného krúžku s motýlikom, spojenie očného krúžku alebo sánkových škvŕn s kresbou ušníc. Chýbajúci akýkoľvek kresbový znak na hlave, úplne sfarbenie spodného pysku, prerušený úhor. Silné spojenie bočnej kresby s úhorom. Skoro úplne zmyta kresba na hlave a na tele. Viac než dve farebné škvrny na prednej časti tela s výnimkou hlavy, ušníc, pŕs, brucha a hrudných končatín. O prípustnú chybu ide pri prerušení úhora v zátylkovej časti, t.j. od koreňa ušníc k lopatkám a tiež pri koreni chvosta, pokiaľ je toto prerušenie kryté k úhoru priložením chvostom . Menej ako tri škvrny v bočnej kresbe na každej strane- neklasifikovaný.

Základné sfarbenie NoS je čisto biele. Sfarbenie kresby je buď sýto lesklé čierne, modré alebo havanovité (tavohnedé). Farba kresby ma byť bez ojedinelých bielych alebo rôznofarebných chĺpkov. Pigmentovaným fúzom sa dáva prednosť. Oči sú hnedé, resp. modrosivé. Pazúriky sú biele.

Neprípustné chyby v sfarbení : silne žltkastý- vylučujúca chyba; silne znečistený biely základ- neklasifikovaný; kresba silne premiešaná bielymi chĺpkami- vylučujúca chyba; biela alebo iná farba podsady príslušnej farebnej kresby - vylučujúca chyba; podsada kresby silne premiešaná bielymi chĺpkami – vylučujúca chyb; iná farba oči – vylučujúca chyba.

Biele škvrny v motýliku, v očných krúžkoch a sánkovej škvrne- vylučujúca chyba; skupina bielych chĺpkov na rozštepe alebo celý biely rozštep v pysku- vylučujúca chyba; biela škvrna v hornej polovici ušníc – vylučujúca chyba. Silná hrdza na farbe kresby – neklasifikovaný.

Programovanie a dizajn stránky WAME s.r.o. logo